پنجشنبه ۰۱ مهر ۰۰

جملات و لغات زبان ژاپنی

بهترین سایت آموزش های رایگان زبان ژاپنی از مبتدی تا پیشرفته

۱۱ بازديد
۰ ۰


 

واج شناسی زبان ژاپنی

‏مبانی واج شناسی زبان ژاپنی بسیار ساده است ‏در زبان ژاپنی فقط 5 حرف صدا دار وجود دارد.
‏این حروف صدا دار به دو شکل کوتاه و بلند استفاده میشوند. ‏استفاده کوتاه و بلند از این حروف صدا دار ‏در معنی لغت تاثیر میگذارد. بر خلاف زبان انگلیسی حروف صدا دار در زبان ژاپنی ‏به صور کامل تلفظ میشوند.‏حروف بی صدای ژاپنی تا حد زیادی ‏مانند زبان انگلیسی است ‏و مشکل خاصی برای زبان آموزان به وجود نمیارند. ‏سیلاب های کلمات ژاپنی همیشه به حرف صدا دار ختم میشود ‏که باعث آسان شدن تلفظ لغات میشود، ‏زیرا به حرف بی صدا ختم نمیشوند و در نتیجه ‏شما مجبور نمیشید تا ‏چند حرف بی صدا را در کنار هم تلفظ کنید، ‏البته چند استثنا نیز وجود دارد.
‏یکی از آن ها استفاده از یک تکراری از یک حرف بی صدا است. ‏به عنوان مثال، لغتِ ‏کا کو، ‏اگر این دو کارکتر رو جدا جدا تلفظ کنیم ‏به شکل کاگو و کو هستند ‏اما چون قسمت بی صدا آن ها شبیه به هم است ‏به هم میچسبند و یکی میشوند.

‏اگر بخواهیم به شکل دقیق تر این مسئله را بررسی کنیم، ‏هر کارکتر ژاپنی کانا یک واحد تلفظی جدا است
که به آن مورا میگوییم. ‏مثلا در لغتِ ‏کانپای ‏چهار مورا داریم. ‏اگر بخواهیم آن را به سیلاب ها تقسیم کنیم ‏فقط دو سیلاب داره. ‏موقعیت هایی وجود دارد که ‏سیلاب به حرف صدا دار ختم نمیشود، ‏اما بیشتر مواقع سیلاب ها به حرف صدا دار ختم میشود. ‏این مسئله در لغات گایرایگو به شکل واضحی دیده میشود، ‏همان لغات دخیل در زبان ژاپنی.

‏یک موضوع دیگر واج شناسی زبان ژاپنی ‏که برای زبان آموزان چالش برانگیز است، نوع تلفظ پِچ است ‏این موضوعی است که بسیاری از ‏منابع آموزشی حتی به آن اشاره هم نمی کنند. ‏مورا های ژاپنی را میتوان به صورت پِچ بالا و پچ پایین تلفظ کرد ‏پچ بالا بیانگر لهجه لغت است ‏در بعضی از موارد نوع تلفظ پِچ ‏باعث تفاوت در معنی میشود. ‏نوع تلفظ پچ ها بر اساس گویش ها متفاوت است ‏برای زبان آموزان نوع تلفظ اشتباه پچ ها ‏باعث مشکل جدی در ارتباط با سایر افراد نمیشود ‏اما لهجه شما به آسانی قابل تشخیص خواهد بود.